dimecres, 21 de setembre de 2011

El TERMCAT. Tasques i Funcions


Per què un Centre de Terminologia?

La llengua és un “organisme” viu en continua evolució que es nodreix de múltiples fonts, fins a concretar-se com el mitjà d’expressió de tota una comunitat de parlants. Aquestes fonts provenen del món tecnològic, de l’esport, de la cuina o d’altres llengües, per citar alguns exemples. En aquest escenari, es fa necessària l’ intervenció d’un centre legitimador dels nous termes incorporats a l’imaginari col·lectiu, que garanteixi per una banda, l’adequació d’aquests a l’ identitat de la nostra llengua, i per l’altra, que se’n encarregui de la seva difusió entre  la població per que es faci un bon ús de la mateixa.El TERMCAT, Centre de Terminologia

A Catalunya, de tot això se’n encarrega el TERMCAT, organisme creat l’any 1985 per un acord entre el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i l’ Institut d’Estudis Catalans. L’any 1994 el TERMCAT esdevé un consorci, integrat tres organismes amb diferents funcions:

  • Generalitat de Catalunya, que aporta el suport polític necessari per l’extensió harmònica en l’ús de la terminologia desenvolupada. Actualment hi és representada a través del Departament de la Vicepresidència, el Departament d’Educació, el Departament d’Innovació, Universitats i Empresa i el Departament de Treball, amb l’objectiu de garantir l’extensió i la difusió de la terminologia establerta en els àmbits professional, industrial, empresarial i educatiu.
  • Institut d’Estudis Catalans, que legitima la terminologia normalitzada, com a corporació acadèmica, científica i cultural que és. Té cura de l’estudi de la llengua catalana, estableix la normativa i vetlla perquè el procés de normalització sigui coherent arreu de tot l’àmbit lingüístic del català.
  • Consorci per a la Normalització Lingüística, que facilita la implantació social i territorial de la terminologia establerta. El seu objectiu és la difusió del coneixement i l’ús del català en tots els àmbits.

En l’actualitat, el TERMCAT es regeix pel Decret de 25 d’abril de 2006, que li atorga personalitat jurídica pròpia, i enumera les seves funcions, entre les quals destaca la coordinació general de les activitats terminològiques relatives a la llengua catalana, i l’elaboració de productes lingüístics en els camps en què la terminologia té una especial incidència. Per acomplir aquestes finalitats, el TERMCAT manté i actualitza un banc de dades terminològiques en català amb equivalències en altres llengües, i un fons documental d’interès terminològic, i posa aquestes informacions i recursos a disposició de la societat.

El TERMCAT organitza la seva activitat al voltant de tres eixos: la recerca, desenvolupant recursos lingüístics com diccionaris, vocabularis i materials de divulgació, l’assessorament, tant en temes metodològics com lingüístics, i la normalització, especialment de la terminologia científica i tècnica, fixant les propostes denominatives per els nous termes, amb la col·laboració de la Secció Filològica de l’ Institut d’Estudis Catalans i d’experts en cada àrea temàtica.

Al front del TERMCAT es troba el Consell de Direcció, integrat pel president de l’entitat, que és el secretari de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya o persona en qui delegui, i una representació de les entitats consorciades. Els òrgans operatius de normalització terminològica, són el Consell Supervisor, autèntic motor del consorci, i els comitès tècnics sectorials.

Finalment, parlarem del finançament del TERMCAT. Els seus recursos econòmics provenen de les aportacions de les entitats consorciades, el rendiment de l’explotació del seu patrimoni, els ingressos obtinguts per la prestació dels seus serveis i les donacions i subvencions de qualsevol naturalesa que pugui rebre. La Generalitat de Catalunya actua com a garant per assolir la totalitat del pressupost anual del TERMCAT, aportant la resta de la quantitat necessària per cobrir el seu funcionament.Recursos gratuïts en línia del TERMCAT

El TERMCAT desenvolupa la seva tasca de difusió de la llengua catalana per diferents mitjans. A la seva pàgina web poden trobar serveis gratuïts com la NEOLOTECA, que conté tots els neologismes tècnics i científics normalitzats en català, amb una petita descripció i la seva equivalència en altres idiomes. Un altra eina de gran valor és el CERCATERM, un servei de consultes en línia, a on podem escriure el nostre dubte en qualsevol idioma, i obtenir la correspondència en català del terme. A més a més, si el servei automàtic no pot resoldre el nostre dubte, disposem d’un Servei d’Atenció Personalitzada, que s’encarregarà de fer-ho.

A la mateixa web, disposem de tres apartats força interessants. Es tracta d’eines de divulgació amb un format clar i entenedor que ens apropa els termes relacionats amb l’actualitat diària en forma de noticies, els últims neologismes adaptats,  i una consulta seleccionada entre les realitzades cada mes.

Altres eines de gran valor que podem trobar a la web del TERMCAT, són els principals Catàlegs bibliogràfics de l’àmbit català consultables en línia, així com un cercador de Tesis Doctorals temàtic. També existeix una pàgina d’enllaços a infinitat de Diccionaris terminològics i lexicogràfics, que es poden consultar en línia.

Per últim, tenim la ressenya bibliogràfica de totes les obres que es poden consultar a la Biblioteca del TERMCAT, que disposa d’un fons documental amb més de 8.500 volums d’obres de teoria terminològica, diccionaris i vocabularis, i publicacions periòdiques especialitzades. Per consultar aquestes obres, ens hem d’adreçar al Servei de Documentació del TERMCAT.Cooperació amb altres organismes terminològics i empresarials

El TERMCAT és signatari de la Declaració de Brussel·les, juntament amb altres associacions internacionals, en el marc de la I Cimera Internacional de Terminologia, que tingué lloc a Brussel·les el 2002, i que defineix la importància i la funció de la terminologia en la societat actual, insisteix en el pes del multilingüisme en les diferents xarxes d’intercanvi mundials i insta als estats i governs nacional per a afavorir la cooperació internacional en matèria terminològica.

A nivell universitari, el TERMCAT ha signat un acord de col·laboració amb l’ Institut Joan Lluís Vives, que aplega les diverses universitats dels territoris de llengua catalana. Gràcies a aquest acord, els membres de la comunitat universitària col·laboren en els estudis previs a l’aprovació dels termes nous, aportant especialistes que asseguren la qualitat de les propostes terminològiques, i a canvi, el TERMCAT ofereix els seus serveis d’assessorament, normalització i producció terminològica a les universitats de la xarxa.

Els mitjans de comunicació, juguen un paper important en la difusió de la llengua, fet que ha portat al TERMCAT a la creació de l’Antena de Terminologia, espai de discussió sobre dubtes en l’aplicació de determinats termes, i en el que hi participen els principals grups audiovisuals del territori, i la practica totalitat de la premsa escrita en català.

A nivell internacional, el TERMCAT és membre de diverses xarxes, entre les que destaquen l’Associació Europea de Terminologia (AET), la Xarxa Europea de Centres de Documentació en Terminologia (TDCNET), o la Xarxa Internacional de Terminologia (TERMNET). També coopera amb els organismes i les institucions d’àmbit mundial que es dediquen a activitats relacionades amb la terminologia, en països com Itàlia, Bèlgica, França, Dinamarca, Alemanya, Portugal, Espanya, Finlàndia, Suècia, Canadà o el País Basc. Ha col·laborat en la redacció de projectes com el INTERVAL, finançat per la Comissió Europea, amb l’objectiu d’elaborar mètodes i eines terminològiques comunes i establir el punt de partida de mètodes de treball estandarditzats pels seus membres. Altre projecte important, també de la Comissió Europea, és el POINTER, que té per objecte la col·laboració en el camp de la Telemàtica dels diversos agents terminològics europeus.

A nivell privat, el TERMCAT ha col·laborat amb diverses empreses (Derbi, Honda, Microsoft, DiR, Hewlett-Packard, Caprabo), i associacions professionals (Cambra de Comerç de Barcelona, Unió de Pagesos, Associació d’Arxivers de Catalunya, Col·legi de Periodistes de Catalunya), en l’elaboració de productes que contenen terminologia especialitzada.Podem col·laborar amb el TERMCAT?

Hem vist les tasques de difusió i col·laboració que exerceix el TERMCAT per tal de normalitzar l’ús de la llengua catalana. Però les propostes de nous termes a estudiar no només provenen del món acadèmic, tècnic o empresarial. Qualsevol de nosaltres pot fer una proposta d’un nou terme a normalitzar. Per facilitar aquesta tasca, el TERMCAT posa a disposició de la ciutadania el document Recerca terminològica: el dossier de normalització que ens guiarà en la confecció de la nostra proposta. Un cop rebuda, el Consell Supervisor del TERMCAT començarà l’estudi de la mateixa per prendre una decisió al respecte.

També obre a la revisió de tots els ciutadans els estudis temàtics que té en marxa, i posa a la seva disposició una adreça de correu electrònic per enviar observacions relatives amb els termes en estudi.Publicacions i articles

El TERMCAT elabora tota una sèrie de productes terminològics en forma de diccionaris, textos normatius, obres especialitzades, o cartells i tríptics que en la majoria dels casos es poden consultar gratuïtament a la seva web. Però també s’editen en paper i es poden adquirir a totes les llibreries de la Generalitat de Catalunya, i a d’altres dins l’àmbit català.

També ha editat, amb la col·laboració d’altres entitats, diverses obres especialitzades sobre temes diversos, com l’agricultura i la ramaderia, el teatre, el comerç, la medicina o les matemàtiques. Especial menció, té la col·lecció En Primer Terme que ofereix els documents elaborats pel TERMCAT en la seva feina terminològica. Dintre d’aquesta col·lecció, destaquen les sèries Criteris i Mètodes, i Papers, amb importants aportacions de destacats filòlegs i estudiosos de la llengua.

En l’àmbit de les revistes especialitzades en lingüística, el TERMCAT té una extensa producció, i a la seva web ens ofereix la referència de tots els articles publicats. Aquests articles es poden consultar a les revistes en què han estat publicats o a la mateixa Biblioteca del TERMCAT.

1 comentari:

  1. :-) aquest el recordo d'una PAC de LCS !
    Jo vaig treballar un altre tema.

    ResponElimina