diumenge, 18 de desembre de 2011

Història Econòmica: Conceptes


La història econòmica analitza la evolució de l’economia de les societats al llarg del temps. Està molt lligada a l’economia social, ja que el sistema econòmic determina en gran part les relacions entre els individus i la manera de pensar d’una època, sol veure’s reflectida en la seva economia. Això fa que la història econòmica, estudiï també fets concrets en el temps i en l’espai.

Els principals conceptes que te en compte la història econòmica per desenvolupar el seu anàlisi son:

  1. Conjuntura: es la combinació fortuïta d’esdeveniments o circumstàncies econòmiques, com per exemple les oscil·lacions de preus, alces i baixes en la producció, fluctuacions en el volum dels intercanvis...
  2. Cicles econòmics: formen part de la conjuntura econòmica i es caracteritzen per la repetició (alça, baixa, alça...). Això fa que aquests moviments presentin un seguit de regularitats que fan possible el seu estudi.
  3. Estructura: son fenòmens permanents i estables, que afecten a la totalitat del poble, període o zona estudiats.
  4. Creixement: Es l’ increment de la capacitat productiva d’un estat i dels seus recursos disponibles. Consisteix en l’augment quantitatiu de certs indicadors econòmics, sense que impliqui necessariament una millora social o un major desenvolupament econòmic per la població.
  5. Fluctuacions: Ni han de dos tipus:

-          De curta durada: son els moviments econòmics quotidians (setmanals, mensuals, estacional o de durada inferior a un any), també poden ser els moviments interanuals o cicle Kitchin, amb durades entre tres i quatre anys, o els moviments intradesenals o cicle Juglar, amb una duració entre set i deu anys.

-          De llarga durada: son els moviments interdesenals o cicle Kondratieff, entre cinquanta i seixanta anys, o bé la tendencia secular, de aproximadament un segle.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada