dimecres, 12 d’octubre de 2011

Societat i Coneixement


Afirmar que el coneixement és una construcció social, és quedar-se a mitges en l’anàlisi de la relació entre societat i coneixement. De fet, la mateixa societat és construeix sobre la base del coneixement, amb l’aportació de nombroses interpretacions sobre una mateixa realitat que donen com a resultat una realitat social en continua evolució.

Una de les característiques principals de la realitat social i del coneixement que la construeix, és el seu caràcter implícit. Això fa que des de un punt de vista subjectiu, i a traves del mecanisme del consens social, acceptem aquesta realitat com verdadera, sense caure en la temptació de l’escepticisme. Per tant no ens plantegem si el coneixement adquirit és cert o fals, o si els processos d’etiquetatge social (promoguts habitualment per les capes de poder), responen a interessos particulars o col·lectius. És evident, d’altre banda, que el llenguatge té una importància cabdal en la construcció del coneixement i de la seva immersió en la realitat social, com a instrument aglutinador i descriptiu de la realitat externa i de la seva interiorització individual, en aquest doble camí que hem marcat entre societat i coneixement.

Arribats a aquest punt, podem concloure que donat que acceptem que el coneixement crea societat i que la societat crea coneixement, i que per tant podem trobar diferents “versions” de societats i de coneixements (perfectament vàlids en cada cas concret), estem davant d’una perspectiva relativista de la relació entre coneixement i construcció social, que s’aproparia més a les tesi coherentistes que no pas a les fonamentistes.En l’actualitat, sociòlegs com Peter Berger i Thomas Luckmann proposen un model d’estudi de construcció social del coneixement basat en la reciprocitat de la realitat objectiva a partir de processos com la institucionalització o la legitimació, i la seva interiorització en les consciències individuals com a realitat subjectiva mitjançant els processos de socialització que cada individu duu a terme al llarg de la seva vida.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada